De VZW

Het ontstaan

In 2018 werd het duidelijk dat de kosten en de huidige beheerstructuur niet meer voldeden aan de behoeften van onze Chiro. Tot nu toe werden we altijd goed ondersteund door onze parochie, maar dit was niet langer haalbaar. Alle gebouwen die onder het beheer van de kerkraad vielen, werden ouder en brachten alleen maar hogere kosten met zich mee. Het werd steeds moeilijker om financiële steun van hun kant te krijgen.

Daarom was het tijd om de huidige structuur te herzien en kwamen we tot de conclusie dat een erfpacht de beste garantie kon bieden voor onze Chiro. Het was fantastisch om eigenaar te worden van de gebouwen voor 99 jaar.

Maar dit had ook zijn valkuilen. Vanaf de dag dat de pacht rond zou zijn, zouden we zelf verantwoordelijk zijn voor alle kosten en onderhoud, zoals water, elektriciteit, gas, grondlasten en verzekeringen. Het was dus een hele waslijst.

Om de leiding niet onnodig te belasten met al deze zaken en om de pacht mogelijk te maken, werd al snel duidelijk dat een VZW de juiste weg was om in te slaan. Zo werd op 22 maart 2018 de VZW opgericht.

Onze doelen

  • Beheerder worden door het verkrijgen van een erfpacht.
  • Het beheren van het vermogen.
  • Inkomsten genereren door de opwaardering van de gebouwen en het verkrijgen van CJT-keuring om deze frequenter te kunnen verhuren.
  • Oudleidingsactiviteiten ten voordele van de VZW.
  • Zorgen dat de GDPR op orde is en blijft.
  • De toegankelijkheid voor mindervaliden verbeteren.
  • Energie-optimalisatie.
  • Voorraadbeheer.
  • Vereenvoudiging van administratie.

De structuur

Inspraak behouden is essentieel! Het is simpel: de VZW bestaat uit vijf personen, namelijk één voorzitter, één ondervoorzitter, één penningmeester en twee afgevaardigden van de leiding. De twee afgevaardigden van de leiding bezitten samen 50% van de stemmen. Hierdoor is het nooit mogelijk om de mening van onze leiding buiten spel te zetten. Als oud-leiding zetten we ons graag 100% in voor onze Chiro, waar we zelf zoveel plezier hebben beleefd. Het fijne is dat er zo ook een plaatsje is ontstaan voor mensen zoals ik, die geen afscheid kunnen nemen. ?

De erfpacht

De erfpacht was een hele uitdaging op zich. We waren een VZW gestart met vijf super gemotiveerde, maar onervaren oud-leiding. Het had even geduurd voordat we de hele VZW-structuur op orde hadden. De besprekingen met de parochie over hoe alles geregeld moest worden, waren al goed op dreef. We waren er klaar voor, maar eerst moesten er fysieke afkoppelingen worden uitgevoerd door onze verhuurder van elektriciteit, water en gas. Nadat deze werken waren voltooid, konden we naar de notaris gaan. En zo geschiedde op 13 januari 2021: de erfpacht was een feit.

En nu?

Wel, dat is simpel ?: verbouwen en onderhouden. Maar daar zit nu juist het probleem. Die vijf enthousiastelingen zijn misschien net niet genoeg. Sterker nog, we zijn er zeker van dat er ouders zijn die over veel talenten en een uitgebreid netwerk beschikken en ons kunnen helpen. Heb jij het gevoel dat ik het tegen jou heb? Dat klopt! Een keer per jaar doen we een warme oproep om te komen helpen klussen binnen de VZW.