De VZW

Het ontstaan

In 2018 werd het duidelijk dat de kosten en de huidige beheer structuur niet meer voldeden aan de noden van onze Chiro. Tot hier toe werden we altijd goed ondersteund door onze parochie. Maar dit was niet langer haalbaar. Alle gebouwen die in het beheer zijn van de kerkraad werden een dagje ouder en brachten enkel maar hogere kosten met zich mee. Het werd dus steeds moeilijker om financiële steun te krijgen van hun kant.

Hierdoor werd het tijd om de huidige structuur te gaan bekijken en zo kwamen we tot de conclusie dat een erfpacht de beste garantie kon bieden aan onze Chiro. Leuk zo eigenaar worden voor 99 jaar van de gebouwen.

Maar, dit had ook zo zijn valkuilen. Vanaf de dag dat de pacht rond zou zijn zouden we zelf instaan voor alle kosten en onderhoud. Water, elektriciteit, gas, grondlasten, verzekeringen,… Een hele waslijst dus.

Om de Leiding niet onnodig te belasten met al deze materie en om de pacht mogelijk te maken was het al snel duidelijk dat een VZW hier de juiste weg was om in te slaan. En zo geschiede op 22 maart 2018. De VZW was een feit.

Onze doelen

  • Beheerder worden door een erfpacht te bekomen.
  • Het vermogen beheren.
  • Inkomsten genereren door het opwaarderen van de gebouwen en CJT approved geraken om zo frequenter te verhuren.
  • Oudleidingsactiviteiten tvv. de VZW
  • GDPR in orde zetten en houden
  • Toegankelijkheid mindervaliden verbeteren.
  • Energie optimalisatie
  • voorraadbeheer
  • administratieve vereenvoudiging
  • ...

Onze doelen, ja die waren duidelijk en ook vrij eenvoudig.

Alle eenvoudig 😉 Alle sinds wel duidelijk. Alle rompslomp zo veel mogelijk weg nemen bij de leiding zodanig zij hun focus 100% op de Chiro werking zelf konden leggen. Maar zonder hun mening buitenspel te zetten. Ze moesten inspraak behouden!

De structuur

Inspraak behouden! OK simpel, de VZW bestaat uit 5 man. 1 voorzitter 1 ondervoorzitter 1 pennigmeester en 2 afgevaardigde van de leiding. Die 2 afgevaardigde bezitten 50% van de stemmen. Zo is en zal het nooit mogelijk zijn om de mening van onze leiding buiten spel te zetten. Tenslotte zetten we ons als oudleiding graag 100% in voor onze Chiro waar we zelf zoveel plezier hebben beleefd. Het fijne is ook dat er zo een plaatsje is ontstaan voor mensen die geen afscheid kunnen nemen zoals mezelf 😛

De erfpacht

De erfpacht, ja ook dat was een verhaal op zich. We waren een VZW gestart met 5 super gemotiveerde maar ook evenzeer onervaren oud leiding. Het had al een tijdje geduurd eer we de hele VZW structuur op orde hadden. De besprekingen waren ondertussen al goed op dreef met de parochie over hoe alles moest geregeld worden. Ja we waren er klaar voor. Enkel moesten er eerst wat fysieke afkoppelingen gebeuren van onze verhuurder. Elektriciteit, Water, Gas. Eens deze werken uitgevoerd waren konden we naar de notaris stappen. En opnieuw zo geschiede op 13 Januari 2021. De erfpacht was een feit.

En nu?

Wel dat is simpel 🙂 Verbouwen en onderhouden. Maar daar zit het hem nu juist. Die 5 enthousiastelingen zijn misschien net niet genoeg. Straffer nog we zijn er zeker van dat er hier en daar bij ouders heel wat helpende handen zitten met top talenten en een top netwerk! Heb jij nu het gevoel dat ik je aanspreek? Wel dat is ook zo! 1 maal per jaar gaan we een warme oproep doen om te klussen binnen de VZW.