waar het samenhorigheidsgevoel net dat ietsje meer is

Samenkomen met kinderen en jongeren houdt onvermijdelijk risico’s in. Enthousiast spelen, op tocht gaan en jezelf amuseren in je groep zijn zaken die een goede verzekering meer dan noodzakelijk maken.

 

1. Burgerlijke aansprakelijkheid

  • Als je per ongeluk iets van iemand anders kapotmaakt, of als je iemand een duw geeft en die breekt een been, dan ben je burgerlijk aansprakelijk. Dat wordt verzekerd door de familiale polis van het lid of de leid(st)er in kwestie (of meestal van hun ouders). Hebben zij dat niet, dan speelt de Chiropolis familiale. In beide gevallen betaal je de eerste 173,53 euro zelf.
  • Leiding kan ook aansprakelijk gesteld worden voor 'organisatie-' en 'toezichtsfouten'. In dat geval worden de kosten helemaal terugbetaald.

In die gevallen stuur je een brief met wat er gebeurd is en alle relevante info naar IC-verzekeringen. Let wel: de verzekering geldt niet op weg naar of van de lokalen voor of na een activiteit.

 

2. Ongevallen

  • Een ongeval is een plotse gebeurtenis, waarbij je lichamelijk gekwetst.
  • De Chiroverzekering betaalt het stuk van de medische kosten terug dat de ziekteverzekering (bv. CM of Bond Moyson) niet terugbetaalt.
  • Die verzekering geldt ook op de kortste weg van en naar de Chirolokalen.
  • Let erop dat de dokter zich houdt aan de lijst van het RIZIV, en vraag niet om op een eenpersoonskamer te liggen.
  • Noteer het tijdstip van elke tekenbeet. Lees meer bij Eek, een teek!

Voor deze gevallen vullen jij en de dokter de ongevalsaangifte in. Vervolgens stuur je het (liefst met het bewijs van de ziekteverzekering) binnen 8 dagen naar IC verzekeringen nv, het vroegere Interdio of LDB. Of je gebruikt het eenvoudige formulier en voert het ongeval via de elektronische aangifte in.

We hebben ook een ongevalsaangifte voor het buitenland.

 

3. Rechtsbijstand

Bij gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid kan het zijn dat de verschillende partijen niet akkoord gaan over wie aansprakelijk is. Dan moet de zaak voor de rechter verschijnen. De verzekering voorziet dan een advocaat voor jou.

 

4. Materiële schade

Persoonlijke bezittingen (kleren, rugzak, gsm, fiets en bril) zijn niet verzekerd.

 

Wil je meer weten vraag de brochure VAST EN verZEKERing. Of klik hier vind je een uitgebreide uitleg over de verzekeringspolis van Chirojeugd-Vlaanderen. v.z.w.