waar het samenhorigheidsgevoel net dat ietsje meer is

Dag mama’s en papa’s,

Een VB? Deze afkorting staat voor volwassen begeleider, in Chirotaal ook wel veebee genoemd. Wat houdt deze taak nu
juist in? Als veebee zal ik proberen een vertrouwensfiguur te zijn vooral naar de leidingsploeg toe. Om voeling te hebben met wat er reilt en zeilt binnen onze Chirowerking, volg ik ook mee de leidingskringen.

Vanop afstand weliswaar want het is de leiding die bepaalt welke richting we uitgaan. Mochten
er zich dan toch problemen stellen, zal ik trachten deze bij te sturen. De leidingsploeg is immers
vaak zeer druk in de weer met voorbereidingen en ravotten met de kinderen, dat zij het soms niet
opmerken als er wat stroef loopt. Anderzijds wanneer jullie als ouders met iets zitten ivm jullie kind op
de Chiro, mogen jullie mij steeds contacteren. Doch ook hier zal ik de leider of leidster van uw kind
betrekken bij het probleem dat zich stelt. Het is immers hij of zij die het meest met uw kind optrekt.
Samen zoeken we dan voor een oplossing opdat alle betrokkenen tevreden zijn.

Maar wie is nu  onze veebee?

Ik ben bart, ik draai al vele jaren mee met onze chiro. Eerst 1 jaar als lid (Aspi) daarna heb ik heel wat jaren als leider op mijn teller gezet, en toen na een onderbreking van enkele jaren was ik er klaar voor om als veebee te starten.

Veebee zijn is een engagement iets dat je moet voelen. Het is iets van vallen en opstaan. Je ziet verschillende generaties leiding passeren en je moet je vizie dus regelmatig bijsturen aan de hand van hun visie. Dit houd het spannend! Maar eigenlijk werken we altijd aan dezelfde droom. De chiro droom!

Naam Bart Janssen
Veebee sinds 2006
Chirowens Er zijn er te veel om op te sommen. Maar de grootste is, lachende/genietende kindjes op elke chiro activiteit!
Andere chiro engagementen Kookploeg, oud-leidingswerking, ...
   
   
   
   
   

 

Categorie: