waar het samenhorigheidsgevoel net dat ietsje meer is

DE START VAN DE JONGENS-CHIRO IN DE PAROCHIE DON BOSCO

Gedurende de grote vakantie van 1961 kwam er onder impuls van pastoor Eugeen Vanhoorenbeke een speelpleinwerking van de grond. Het was zijn bedoeling om de talrijke kinderen van de parochie, tijdens het grote verlof de mogelijkheid te bieden om zich in groep en volgens leeftijd aangenaam te ontspannen. Er werd in de parochie naar begeleiding gezocht en zo startte de eerste begeleide speelpleinwerking in Don Bosco . De leiding was grotendeels samengesteld door leden van de omliggende Chiro-groepen.

Na de speelpleinwerking kwam dan ook de vraag van die jongeren om verdere activiteiten te organiseren . Met de leiding van de speelpleinwerking en pastoor Eugeen Vanhoorenbeke zijn we dan gestart met de Chiro Don Bosco. In leiding kwamen enkele oudere en ervaren leiders van naburige Chiro-groepen onder andere : Vik Potemans, Karel Potemans, Ward Potemans, Gerard Braeke, Eddy Deroost. Als proost kwam er een scheutist Herman Dox.

Chiro Don Bosco was een feit geworden. De leden bestonden uit de kinderen van de parochie Don Bosco en er werd ook bijzondere aandacht besteed aan de kinderen uit de wijk Casa Blanca.

Het was een manier om langs spel en samenhorigheid ook opvoedende waarden mee te geven, zo hadden we ook de Vendels. Dat waren groepjes van ongeveer een zestal leden die in hun groepje een vendelleider en een voorman verkozen. Iedere zondagmorgen kwam de leiding van de afdeling samen met de vendelleiders en hun voorman om de activiteiten van die zondag te bespreken en ideeën uit te wisselen . Het was ook een moment waar er aandacht besteed werd aan het groepsgebeuren en het thema van de maand dat we van het verbond van de Chiro kregen .

Onze lokalen werden iedere zondag opgebouwd in de nu verdwenen parochiezaal. Deze zaal had de parochie te danken aan de Bouworde.  In de zaal werden met behulp van grote verplaatsbare kapstokken en platen lokalen gevormd voor de bestaande afdelingen. Iedere zondagavond na de zondagactiviteit werd die opstelling terug afgebroken zodat de zaal voor andere activiteiten kon gebruikt worden. Het duurde tot de verhuis van de pastoor naar de pastorie in de Koetsweg dat we onze intrek konden nemen in de lokalen van de noodkapel waar hij gehuisvest was.

Na een eerste jaar vol van toffe activiteiten werd ons eerste Chiro-jaar afgesloten met een bivak in  Sint-Job-in-‘t Goor. Dat was een pracht van een bivak waar we Chiro konden beleven van s’ morgens tot s’ avonds. Hier vond ook ons eerste nachtspel plaats waarop een van de leden op mysterieuze wijze verdween en het voor  alle andere leden de taak was om die zo snel mogelijk weer terug te vinden.

Het kamp werd afgesloten met een geweldig kampvuur en een bonte avond vol zang en toneelstukjes van de leden en leiding.

Eddy Deroost