waar het samenhorigheidsgevoel net dat ietsje meer is

Waarvoor kan je een fiscaal attest aanvragen?

Voor kinderen -12 jaar kunnen ouders de kosten voor ‘deelname aan jeugdwerkactiviteiten’ op hun belastingsbrief van het volgende jaar inbrengen.
Voor kinderen met een zware handicap is de leeftijdsgrens opgetrokken van 12 naar 18 jaar.

Voor welke activiteiten?


Voor alle activiteiten waarvoor ouders extra bijbetalen kunnen ze een fiscaal attest vragen: weekends, kamp, enz. Om de administratieve last te beperken, vragen we om eenmalig alle papieren aan te bieden.
Dit attest heeft geen betrekking op het lidgeld.

Wat is het maximale bedrag?

Het maximale bedrag dat voor belastingvermindering in aanmerking komt, is 11,20 euro per opvangdag en per kind. Dit bedrag geldt per opvangdag, ongeacht de duur van de opvang.

Voorbeeld 1: een kind volgt een kamp van 5 dagen met een kostprijs van 100 euro. Het bedrag dat voor belastingvermindering in aanmerking komt, bedraagt in dit geval : 5 dagen x 11,20 euro = 56 euro en dus niet 100 euro.

Voorbeeld 2: een kind volgt een kamp/weekend van 3 dagen met een kostprijs van 30 euro ( 3 x 10 euro/dag ). In dit geval overschrijdt de kostprijs het maximaal begrensde bedrag van 11,20 euro per dag per kind niet en kan de volledige kostprijs van 30 euro worden ingebracht.

Er kunnen verschillende opvangkosten op één dag in aanmerking komen. Uiteraard blijft ook hier het maximaal bedrag per opvangdag en per kind van toepassing. 
Voorbeeld: een kind volgt in de voormiddag een sportinitiatie met een kostprijs van 4 euro en in de namiddag een grabbelpas-activiteit van de jeugddienst, kostprijs 3 euro. De totaal betaalde prijs van 7 euro komt voor belastingvermindering in aanmerking. Wanneer het om twee verschillende organisatoren (opvangverstrekkers) gaat, zijn wel twee attesten nodig.

Er staat geen beperking op het aantal opvangdagen per jaar dat voor belastingvermindering in aanmerking komt.


Hoe?

Je vult al de nodige velden in, en brengt dit op een zondag mee om verder te laten invullen door hoofdleider Pepijn, hoofdleider Tim of Bart (VB).

Aanslagjaar 2017 (kamp 2016)

 

 

Aanslagjaar 2016 (kamp 2015)