waar het samenhorigheidsgevoel net dat ietsje meer is

Ongetwijfeld bakte je al eens wafels of kocht je een rol wc-papier ten voordele van de eigen Chirogroep.  Of sta jij achter de bar tijdens de jaarlijkse Chirofuif?

Een Chirowerking kost geld en daarom vragen we lidgeld (€40,00). Een deel van het lidgeld gebruikt de chiro om spelmateriaal te kopen en voor leuke activiteiten. Het andere deel gaat naar de verzekering voor je kind. Je kind is verzekerd voor de activiteiten bij de Chiro, maar ook de verplaatsingen van en naar de chiro zijn verzekerd.


Als leidingsploeg wil je niet de volledige bivakprijs aan de leden doorrekenen of niet veel lidgeld vragen. Daarom zoeken we naar andere inkomsten.
Gelukkig springen de gemeenten en steden wel wat bij. Er is ook een jeugdwerkbeleidsplan uitgewerkt, dat een basissubsidie toekent aan elke vorm van georganiseerd jeugdwerk. Maar voldoende is dat niet.
Er gaat dus soms veel tijd naar het organiseren van activiteiten die het nodige geld in kas brengen. Ze kunnen jouw steentje daarbij goed gebruiken!